Obywatelskie czujniki smogu w Solcu Kujawskim
są częścią ogólnoświatowej sieci monitorowania zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 i PM10 Sensor.community (dawniej luftdaten). Sieć powstała w 2015 r. w Studgardzie w Niemczech jako projekt społeczny. Początkowo była to sieć lokalna. Jednak szybko przekształciła się ogólnoświatową. Więcej informacji na stronie projektu luftdaten.info . Aktualnie obejmuje ona ponad 11 tyś. czujników rozmieszczonych na całym świecie. Najwięcej ok 5, 5 tyś jest w Niemczech. W Polsce jest ok 700. Jest to 3 pod względem liczebności sieć monitorowania powietrza w Polsce. Liczniejsze są 2 sieci komercyjne: Airly , ponad 2,5 tyś czujników i Syngeos ok 1 tyś czujników. Wszystkie te sieci stosują czujniki laserowe do pomiaru pyłu, należy się więc spodziewać podobnych wyników. Najbardziej precyzyjną (referencyjną) metodą pomiaru pyłu zawieszonego, jest metoda grawimetryczna (manualna). Metoda ta jest stosowana w państwowych stacjach pomiarowych GIOŚ. Na stacjach tych jest również stosowana automatyczna metoda pomiaru, równoważna z metodą referencyjną. Bieżące dane pomiarowe. Mierniki takie kosztują kilkaset tyś zł. W Polsce do automatycznych pomiarów, pyłu PM10 jest 136 stanowisk i do pomiaru pyłu PM2,5 - 45 stanowisk. Polski indeks jakości powietrza Indeks jakości powietrza

Co nam daje wiedza o zanieczyszczeniu powietrza?
Jakość powietrza w Polsce należy do najgorszych w Europie. Każdego roku około 45 tys. Polaków umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza. Ok 225 osób dziennie (przyjmując okres występowania smogu = ½ roku). Najbardziej wrażliwe są dzieci, kobiety w ciąży, alergicy, osoby z niewydolnością układu sercowo-naczyniowego oraz osoby starsze. Szczególnie groźne są pyły zawieszone w powietrzu – jest to mieszanina cząstek stałych i kropelek cieczy o średnicy nie większej niż 2,5 µm (PM2,5) i nie większej niż 10 µm PM10.

Dlaczego warto mieć własny czujnik?
Możemy wówczas na bieżąco monitorować jakość powietrza w najbliższym otoczeniu, tzn. stężenie w powietrzu szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5. Co nam daje ta wiedza? Przecież czujnik nie zlikwiduje smogu! To prawda, jednak dzięki aktualnym danym z czujnika, możemy znacznie ograniczyć negatywny wpływ smogu na zdrowie nasze i najbliższych.

Co możemy wówczas zrobić, kiedy stężenia są wysokie i groźne?
• ograniczyć do minimum czas spędzany na zewnątrz
• jeżeli musimy wyjść – założyć maskę przeciwpyłową
• zaopatrzyć się w oczyszczacz powietrza do mieszkania
• wreszcie interweniować, jeżeli przyczyną smogu jest dym z komina sąsiada.

Dlaczego czujnik luftdaten?
Czujnik jest tani (ok 200 zł), prosty w budowie. Możemy go bez problemu samemu złożyć, podłączyć do sieci, odczytywać pomiary i udostępniać je publicznie dla wszystkich. Mamy również dostęp do danych historycznych. Możemy go złożyć na warsztatach.

Jak zbudować czujnik.
Jest to bardzo proste. Wystarczy wejść na Polską stronę projektu, zapoznać się z szczegółowo z instrukcją budowy. Zakupić części zgodnie z wykazem. Wgrać oprogramowanie i złożyć czujnik zgodnie z instrukcją. Można również kupić kompletny zestaw części z wgranym oprogramowaniem tutaj. Następnie zgodnie z instrukcją złożyć czujnik, podłączyć do lokalnej sieci wi-fi i zarejestrować na stronie meine.luftdaten.info. Po zarejestrowaniu czujnika można monitorować jakość powietrza i dzielić się tą informacją z innymi. Dane z czujników można zobaczyć również na maps.sensor.community oraz w aplikacji na androida KANAREK Dane bieżące, historyczne, o ilości czujników można pobrać z bułgarskiej strony projektu Dużo bieżących i ciekawych informacji o projekcie, m.in informację o terminie warsztatów składania czujników, można znaleźć na stronie Czujnik Smogu Masz pytania, wątpliwości. Skontaktuj się poprzez mail: obywatelskiczujniksmogu@onet.pl lub wiadomość na stronie Czujnik Smogu

Powered by aqi.eco.